+91 9558802942 info@shreejienter.com

Introducing Release 6.6 in Tally.ERP9

હવે તમે જોઈ શકો છો,

તમારા Tally ના રેપોર્ટ્સ તમારા મોબાઇલ માં

અપડેટ કરો આપનું Tally.ERP9 રિલીસ 6.6 થી.

અપડેટ કરવા માટે નીચે આપેલ વિડિયો જુવો.

Tally Renew કરવા માટે નીચે આપેલી લિન્ક ક્લિક કરી ને પેમેંટ કરી શકાય છે.

ફોર સિંગલ યુઝર : ક્લિક ટુ પે ફોર સિંગલ યુઝર

ફોર મલ્ટિ યુઝર : ક્લિક ટુ પે ફોર મલ્ટિ યુઝર

OR Call to office Numbers : 079-22932941 , 079-22932942, 9558802942

Introducing Release 6.6 in Tally.ERP9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *